Regelmatig krijgen we de vraag waarom het vanaf Exchange 2007 niet meer mogelijk is dat bij het aanmaken van een gebruikersaccount in Active Directory er meteen mailbox binnen Exchange wordt aangemaakt.

Met Exchange 2003 nog mogelijk en sinds de migratie naar een nieuwere versie van Exchange wordt deze functionaliteit gemist. Toevallig kwam ik afgelopen week een tweetal tools tegen die hier een oplossing voor zou kunnen bieden: Z-Hire en Z-Term van Zohno.

De twee tools zijn gratis te downloaden van de Microsoft Technet Gallery. Z-Hire is bedoeld voor het aanmaken van een nieuw gebruiker waarbij naast een Active Directory account een Exchange 2007, 2010 of 2013 (alle versies) mailbox, Lync 2010 en 2013 (zowel Standard als Enterprise) enabled kan worden, een Office 365 Cloud account en/of een SalesForce CRM Cloud account aangemaakt kan worden. Z-Term is de tegenhanger ervan waarmee de verschillende accounts weer uitgeschakeld of verwijderd kunnen worden. Ook is het mogelijk nog een eigen PowerShell script op te nemen in het aanmaakproces.

Templates

Op dit moment is het mogelijk 20 templates aan te maken waardoor het mogelijk is voor verschillende afdelingen of bedrijfsonderdelen verschillende opties op te geven. Men kan hierbij denken aan juist wel of niet een Lync account, verschillende Organization Units binnen Active Directory en verschillende ActiveSync Policies voor Exchange. Ook binnen Z-Term zijn verschillende templates aan te maken waardoor het mogelijk is het ene account meteen te verwijderen, maar het andere uit te schakelen en in een ander AD OU te plaatsen.

zo